Michael Walsh

Photo Photo 1 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020
Photo Photo 2 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020
Photo Photo 3 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020
Photo Photo 4 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020
Photo Photo 5 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020
Photo Photo 6 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020
Photo Photo 7 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020
Photo Photo 8 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020
Photo Photo 9 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020
Photo Photo 10 Sönderbrytning av ett gjutet järnbadkar / Breaking of a cast iron bathtub. Tartu, Estonia. 2020