Experimentellt Kulturarv

Experimentellt kulturarv är ett forskningsfält som vi utvecklar tillsammans i nära samverkan mellan arkeologer, kultur- och kulturarvsarbetare och konstnärer. Experimentellt kulturarv handlar om att uttolka dåtiden och dess roll i vår egen samtid, dvs. den roll dåtiden spelar för oss här och nu. Utgångspunkten för Experimentellt Kulturarv är nuet och hur den tidsanda som omger oss påverkar vår relation till dåtiden. Detta leder till att kulturarv, istället för att vara något statiskt och en gång för alla givet, blir dynamiskt och föränderligt, något vi kontinuerligt kan ta ställning till på nya sätt.

Läs mer på www.experimentelltkulturarv.se

facebook.com/kulturelltankesmedja/

Sedan 2018 samarbetar arkeologer och konstnärer från Sverige och Irland genom projektet Karum-Creevagh Swedish-Irish Experimental Heritage Explorations: www.experimentalheritage.com

Experimentellt Kulturarv Öland anordnar en digital utställning med titeln Minnesportar / Memory Portals under sommaren och hösten 2020, från den 13 juli–1 november 2020. Alla bilder i utställningen på sida 1 och 2 är klickbara och leder vidare till original bilder, bildspel, filmer, ljud och texter.

Tack till Mörbylånga kommun, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Creative Ireland genom projektet Karum-Creevagh Swedish-Irish Explorations, Ölands Museum Himmelsberga och Hainska Stiftelsen, för ekonomiskt och materiellt stöd.

Experimental Heritage

Experimental Heritage is a research field that we develop together in close collaboration between archaeologists, heritage and culture workers and artists. Experimental Heritage is about interpreting the past and its role in our times, i.e. the role that the past has for us here and now. The starting point for Experimental Heritage explorations is the present and how the atmosphere that surrounds us affects our relationship with the past. This means that heritage, instead of being something static and once and for all settled, becomes something dynamic and changeable, something we can consider repeatedly and in new ways.

Read more at www.experimentelltkulturarv.se (in Swedish)

facebook.com/kulturelltankesmedja/

Since 2018, archaeologists and artists from Sweden and Ireland collaborate through the Karum-Creevagh Swedish-Irish Experimental Heritage Explorations project:
Read more at www.experimentalheritage.com (in English)

Experimental Heritage organizes a digital exhibition entitled Minnesportar / Memory Portals during the summer and autumn 2020, from 13 July to 1 November 2020. All images in the exhibition on page 1 and 2 are clickable and lead on to original images, slideshows, films, sounds and texts.

Thanks to Mörbylånga kommun, Region Kalmar län, Linnaeus University, Creative Ireland through the project Karum-Creevagh Swedish-Irish Explorations, Ölands Museum Himmelsberga and Hainska Foundation for support, economic and in kind.

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Utställningen är byggd av konstnär Anne Hamrin Simonsson - grafisk form och layout http://www.annesimonsson.se, tillsammans med webbutvecklare Adrian Gill https://stuckinthewood.com. Original koncept av Frances Gill https://motherflute.org utvecklat tillsammans med Adrian Gill, Walle Dickson och Birgitta Ridderstedt.

The exhibition is built by Artist Anne Hamrin Simonsson - web graphic design http://www.annesimonsson.se, together with Web Developer Adrian Gill https://stuckinthewood.com. Original concept by Frances Gill https://motherflute.org developed together with Adrian Gill, Walle Dickson and Birgitta Ridderstedt.