Hans Gurstad-Nilsson / Cissi Svärdström

Utmarken, ett filmporträtt av Dröstorps ödeby

The Outfield, a film portrait of the deserted village of Dröstorp