Frances Gill

Photo Photo

SOUNDMOUND SANDBY BORG I: 13'30'' Frances Gill 2020: en digital prestation av ljudinstallationen SOUNDMOUND PÅ SANDBY BORG Frances Gill 2018 / a digital performance of the sound installation SOUNDMOUND AT SANDBY BORG Frances Gill 2018.
Hörlurar rekommenderas / Earphones recommended.