Frances Gill

SPIRAL BACK 5'30'' Frances Gill 2020: en film gjord av ljud och visuella (arkeologiska) fragment från "Utställningen Experimentellt kulturarv - avslut en ny början" Kamerala villan, hösten 2018 / a film made from audio and visual (archaeological) fragments from "Exhibition Cultural heritage - ending a new beginning" Kamerala villan, Autumn 2018.
Hörlurar rekommenderas / Earphones recommended.