Anita E-M Andersson

Photo Photo

Struktur, mönster och flöden nr 3
Structure, pattern and flows No 3
2018
Snörda flätor av vadmalsremsor
Laced braids from stripes of woolfabric